Aviso Legal

O Club Imperátor O.A.R. (en adiante o Club), afiliado á Federación Galega de Fútbol co núm. 2055, e domicilio na travesía Cardeal Cisneros, 3/4. 15007 de A Coruña, é titular dp dominio de internet de primeiro nivel imperatoroar.com

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos sus elementos contidos son titularidade do Club.

Con estas páxinas preténdese informar sobre as actividades e servizos do Club, facilitando aos interesados o acceso aos mismos. O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos.

O Club non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns a páxinas externas ás que se fai referencia na web nin se fai responsable dos danos e perxuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.

Así mesmo, o Club resérvase a facultade de efectuar, en cualquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

A reproducción dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume responsabilidade algunha respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta das presentes páxinas.

O Club procura que a presentación de tódolos contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empleados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesible para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitaciones sensoriais, motoras ou cognitivas.

Recoméndase empregar navegadores de versión recente tales como Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, etc.

En equipos de sobremesa de uso común recoméndase o uso de resolucións de pantalla de, como mínimo, 1024×768 pixels.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibido empregar esta web con fins comerciais ou de xeito impropio atendendo á súa propia finalidade.

Os usuarios do sitio web poden contactar co Club, dirixíndose a: Club Imperátor O.A.R. Travesía Cardenal Cisneros, 3/4. 15007 A Coruña, ou ben enviando un correo electrónico a info@imperatoroar.com ou chamando ó teléfono 981153005